Dolnośląski Program Wspierania Talentów

Szanowni Państwo,

Samorząd Województwa Dolnośląskiego stworzył program, który będzie wspierał utalentowanych Dolnoślązaków, w ramach Dolnośląskiego Programu Wspierania Talentów.

Głównym celem i zadaniem Programu jest przyznanie stypendium utalentowanym osobom, by umożliwić im start w prestiżowych międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeniach. O jednorazowe stypendium może ubiegać się osoba, która jest uczniem (słuchaczem) lub studentem (tryb stacjonarny, studia I i II stopnia) szkoły podstawowej albo ponadpodstawowej lub uczelni z terenu województwa dolnośląskiego.

Wnioskodawca może ubiegać się o jednorazowe stypendium nie częściej niż jeden raz w roku budżetowym, jednak nie później niż do dnia 31 października danego roku.

Dane kontaktowe do osoby merytorycznej:
Anna Kokot – Rutkowska
Tel: 71 377 28 13
gromadzenie@wroclaw.dbp.wroc.pl

Lucyna Kurowska-Trudzik
Tel: 71 377 28 08
Sekretariat-wroclawdbp@edu.dolnyslask.pl

Poniżej link dot. programu, a w załączeniu pismo Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego, Marcina Krzyżanowskiego.

https://dbp.wroclaw.dolnyslask.pl/biblioteki/wroclaw/wroclaw-wydarzenia/6046-dolnoslaski-program-wspierania-talentow

Skip to content