Świetlica

Świetlica

Świetlica pełni funkcję opiekuńczo–wychowawczo–dydaktyczną. Naszym celem jest zapewnienie uczniom opieki przed zajęciami lekcyjnymi, w trakcie zajęć oraz po skończonych zajęciach w bezpiecznym i miłym otoczeniu.

Staramy się, by czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał rozwojowi zainteresowań uczniów. Uczniowie mogą skorzystać z bogatej oferty zajęć.

Dzieci objęte są stałą opieką wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej. Do naszej świetlicy uczęszczają uczniowie:
– zapisani na podstawie kart zgłoszeń przez rodziców,
– oczekujący na dodatkowe zajęcia,
– w wyjątkowych przypadkach na pisemną prośbę rodziców.

Liczba uczniów przyjętych do świetlicy jest zgodna z kartą zgłoszeń rodziców. Nikomu nie odmówiliśmy przyjęcia dziecka (kwalifikujemy 100% zgłoszonych dzieci).


Świetlica czynna jest codziennie w godzinach: 07:00 – 16:00


  Tak działamy
 • zapewniamy uczniom opiekę pedagogiczną przed zajęciami, w trakcie i po nich,
 • stwarzamy warunki do wypoczynku, relaksu, zabawy, zjedzenia posiłku, odrobienia prac domowych,
 • prowadzimy zajęcia mające na celu wszechstronny rozwój dzieci oraz wyrównywanie szans edukacyjnych,
 • kształtujemy umiejętności współdziałania w grupie oraz prawidłowej komunikacji z innymi ludźmi,
 • uczymy, jak w racjonalny sposób spędzać wolny czas,
 • rozwijamy motywację do nauki i czerpania radości z własnej wiedzy,
 • kultywujemy tradycje.
  Co proponujemy?
 • zajęcia umysłowe – czytanie książek, bajek, konkursy o charakterze umysłowym, zgaduj-zgadule, łamigłówki słowne, ukryte słowa, hasła, rebusy, powiedzenia, zabawy słowne, anagramy, quizy, opowiadanie bajek i baśni, audycje telewizyjne, filmy o walorach naukowych,
 • zajęcia artystyczne – nauka piosenek, pląsy, konkursy literacko-plastyczne,
 • zajęcia rozrywkowe – gry i zabawy ze śpiewem, gry przy stoliku, konkursy sprawnościowe, rozwiązywanie szarad, rebusów, zagadek, zabawy integrujące grupę w kole, zabawy z chustą animacyjną, audycje telewizyjne, koncerty muzyczne,
 • zajęcia plastyczne różnego typu – zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wydzieranie, wycinanie, sklejanie, szycie składanki origami, modelowanie w plastelinie budownictwo z klocków,
 • zajęcia wzbogacające posiadaną wiedzę – oglądanie albumów, programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki tematyczne, gry i zabawy dydaktyczne i edukacyjne,
 • zajęcia doskonalące umiejętności poprawnego wypowiadania się na wybrany temat, rozmowy z uczniami, pogadanki, zabawy różnego typu,
 • umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy – konkursy, quizy, zagadki, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, łamigłówki słowne, ukryte słowa, hasła, powiedzenia, zabawy słowne, anagramy, odrabianie prac domowych,
 • zajęcia relaksacyjne – relaks przy muzyce, zabawy wyciszające, spacery i wycieczki, oglądanie bajek.
  Czym dysponujemy?
 • jedno pomieszczenie połączone ze stołówką,
 • gry edukacyjne i pomoce potrzebne do realizacji zajęć,
 • biblioteczka z książkami i czasopismami dla dzieci,
 • telewizor i DVD,
 • 6 komputerów,
 • zestawy klocków,
 • dywan do relaksacji i zabaw,
 • dywany edukacyjne.
Skip to content