Grono pedagogiczne

Kadra pedagogiczna

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Iwona Izienicka

WICEDYREKTOR
mgr Sylwestra Bednarz

 • mgr Sylwestra Bednarz – pedagog, wychowanie do życia w rodzinie
 • mgr Joanna Bochnak – matematyka
 • mgr Magdalena Boczniewicz – język niemiecki
 • mgr Tomasz Dworczyński – wychowanie fizyczne, przyroda
 • mgr Wanda Ejsmont – technika, zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, informatyka
 • mgr Jolanta Grubecka-Rozkocha – wychowanie fizyczne
 • mgr Dorota Guzikowska – język polski
 • mgr Jerzy Janas – język angielski
 • mgr Jolanta Janikowska – edukacja wczesnoszkolna, plastyka
 • mgr Beata Jersz – edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Barbara Kowalska – muzyka
 • mgr Irena Kucharczyk – edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Waldemar Łapkowski – historia, informatyka
 • mgr Lucyna Marciniak – edukacja wczesnoszkolna, przyroda, geografia
 • mgr Elżbieta Righi – język angielski
 • mgr Aneta Rosińska – nauczyciel bibliotekarz, wychowawca w świetlicy
 • mgr Dorota Semeniuk – biologia, fizyka
 • mgr Joanna Stafiniak – chemia
Skip to content