Grono pedagogiczne

Kadra pedagogiczna

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Iwona Izienicka

 • mgr Sylwestra Bednarz – pedagog, wychowanie do życia w rodzinie
 • mgr Joanna Bochnak – matematyka
 • mgr Magdalena Boczniewicz – język niemiecki
 • mgr Tomasz Dworczyński – wychowanie fizyczne, przyroda
 • mgr Wanda Ejsmont – technika, zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, informatyka
 • mgr Jerzy Janas – język angielski
 • mgr Jolanta Janikowska – edukacja wczesnoszkolna, plastyka
 • mgr Beata Jersz – edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Barbara Kowalska – muzyka
 • mgr Irena Kucharczyk – edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Waldemar Łapkowski – historia, informatyka
 • mgr Monika Mendel – religia
 • mgr Agnieszka Partyka – język polski
 • mgr Aneta Rosińska – nauczyciel bibliotekarz, wychowawca w świetlicy
 • mgr Dorota Semeniuk – biologia, fizyka
 • mgr Eliza Tomaszewska – matematyka, język angielski
Skip to content