Rada Rodziców

Rada Rodziców

Rada Rodziców jest organem, który w istotny sposób wspiera działalność szkoły we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania. Udział rodziców w procesie nauczania i wychowania oraz w wielu działaniach związanych z organizacją szkoły jest cenną pomocą dla prawidłowego funkcjonowania szkoły. Bezinteresowna, całoroczna i prężna działalność rodziców znacząco wspiera dyrekcję i kadrę pedagogiczną w podejmowaniu nowych działań i wyzwań poprawiających jakość pracy szkoły./p>

W roku szkolnym 2019/2020 Radę Rodziców tworzą:

PREZYDIUM RADY RODZICÓW
 • Agnieszka Schreiner – przewodnicząca
 • Wiesława Dacyna – zastępca przewodniczącej
 • Monika Talik – skarbnik
 • Iwona Renkas – sekretarz

CZŁONKOWIE
 • Angelika Małolepsza
 • Monika Marszalik
 • Katarzyna Sibera
 • Barbara Gliszczyńska
 • Lucyna Stroka
 • Dominika Kusiak
 • Anna Długosz
 • Anna Paluszek


Skip to content