Dni wolne

Dni wolne

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
  • 15 października 2021 r.
  • 12 listopada 2021 r.
  • 07 stycznia 2022 r.
  • 02 maja 2022 r.
  • 24 maja 2022 r. – egzamin ósmoklasisty
  • 25 maja 2022 r. – egzamin ósmoklasisty
  • 26 maja 2022 r. – egzamin ósmoklasisty
  • 17 czerwca 2022 r.
Skip to content