Dni wolne

Dni wolne

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
  • 31 października 2023 r.
  • 29 kwietnia 2024 r.
  • 30 kwietnia 2024 r.
  • 02 maja 2024 r.
  • 14 maja 2024 r. – egzamin ósmoklasisty
  • 15 maja 2024 r. – egzamin ósmoklasisty
  • 16 maja 2024 r. – egzamin ósmoklasisty
  • 31 maja 2024 r.
Skip to content