Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego

Kalendarz szkoły
Rok szkolny
Semestr I – od 1 września 2023 do 31 stycznia 2024 r.
Semestr II – od 01 lutego 2024 do 21 czerwca 2024 r.
 
Rozpoczęcie roku szkolnego i zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 4 września 2023r.
Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 29 grudnia 2023r.
Ferie zimowe ( dolnośląskie ) – 15 stycznia – 28 stycznia 2024r.
Wiosenna przerwa świąteczna – 28 marca – 02 kwietnia 2024r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla całej szkoły
1) 31 października 2023 r.
2) 29 kwietnia 2024 r.
2) 30 kwietnia 2024 r.
3) 02 maja 2024 r.
4) 14 maja 2024 r. – egzamin ósmoklasisty
5) 15 maja 2024 r. – egzamin ósmoklasisty
6) 16 maja 2024 r. – egzamin ósmoklasisty
7) 31 maja 2024 r
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 21 czerwca 2024r.
Ferie letnie – 25 czerwca – 31 sierpnia 2024r.

Zadania związane z systemem oceniania w szkole
do 13 września 2023r. – zapoznanie rodziców z wymaganiami i zasadami oceniania oraz kryteriami ubiegania się o ocenę wyższą od przewidywanej
do12 grudnia 2023r. – poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i obniżonych ocenach z zachowania na I półrocze
03 stycznia 2024r. – wystawienie proponowanych ocen śródrocznych
10 stycznia 2024r. – wystawienie ocen śródrocznych
12 stycznia 2024r. – rada klasyfikacyjna
do 17 maja 2024r. – poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i obniżonych ocenach z zachowania na koniec roku
03 czerwca 2024r. – wystawienie ocen proponowanych
10 czerwca 2024r. – wystawienie ocen – klasyfikacja roczna
17 czerwca 2024r. – rada klasyfikacyjna
Skip to content