Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego

Kalendarz szkoły
Rok szkolny
Semestr I – od 1 września 2021 do 31 stycznia 2023 r.
Semestr II – od 01 lutego 2023 do 23 czerwca 2023 r.
 
Rozpoczęcie roku szkolnego i zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 1 września 2022r.
Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2022r.
Ferie zimowe ( dolnośląskie ) – 13 lutego – 26 lutego 2023r.
Wiosenna przerwa świąteczna – 06 kwietnia – 11 kwietnia 2023r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla całej szkoły
1) 31 października 2022 r.
2) 02 listopada 2022 r.
3) 02 maja 2023 r.
4) 23 maja 2023 r. – egzamin ósmoklasisty
5) 24 maja 2023 r. – egzamin ósmoklasisty
6) 25 maja 2023 r. – egzamin ósmoklasisty
7) 09 czerwca 2023 r
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 23 czerwca 2023r.
Ferie letnie – 24 czerwca – 31 sierpnia 2023r.

Zadania związane z systemem oceniania w szkole
do 15 września 2022r. – zapoznanie rodziców z wymaganiami i zasadami oceniania oraz kryteriami ubiegania się o ocenę wyższą od przewidywanej
do 22 grudnia 2022r. – poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i obniżonych ocenach z zachowania na I półrocze
11 stycznia 2023r. – wystawienie proponowanych ocen śródrocznych
18 stycznia 2023r. – wystawienie ocen śródrocznych
25 stycznia 2023r. – rada klasyfikacyjna
do 19 maja 2023r. – poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i obniżonych ocenach z zachowania na koniec roku
05 czerwca 2023r. – wystawienie ocen proponowanych
12 czerwca 2023r. – wystawienie ocen – klasyfikacja roczna
19 czerwca 2023r. – rada klasyfikacyjna
Skip to content