Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego

Kalendarz szkoły
Rok szkolny
Semestr I – od 1 września 2021 do 31 stycznia 2022 r.
Semestr II – od 01 lutego 2022 do 24 czerwca 2021 r.
 
Rozpoczęcie roku szkolnego i zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 1 września 2021r.
Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2021r.
Ferie zimowe ( dolnośląskie ) – 31 stycznia – 13 lutego 2022r.
Wiosenna przerwa świąteczna – 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla całej szkoły
1) 15 października 2021 r.
2) 12 listopada 2021 r.
3) 07 stycznia 2022 r.
3) 02 maja 2022 r.
4) 24 maja 2022 r. – egzamin ósmoklasisty
5) 25 maja 2022 r. – egzamin ósmoklasisty
6) 26 maja 2022 r. – egzamin ósmoklasisty
7) 17 czerwca 2022 r
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 24 czerwca 2022r.
Ferie letnie – 25 czerwca – 31 sierpnia 2022r.

Zadania związane z systemem oceniania w szkole
do 15 września 2021r. – zapoznanie rodziców z wymaganiami i zasadami oceniania oraz kryteriami ubiegania się o ocenę wyższą od przewidywanej
do 22 grudnia 2021r. – poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i obniżonych ocenach z zachowania na I półrocze
17 stycznia 2022r. – wystawienie proponowanych ocen śródrocznych
19 stycznia 2022r. – wystawienie ocen śródrocznych
26 stycznia 2022r. – rada klasyfikacyjna
do 18 maja 2022r. – poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i obniżonych ocenach z zachowania na koniec roku
08 czerwca 2022r. – wystawienie ocen proponowanych
13 czerwca 2022r. – wystawienie ocen – klasyfikacja roczna
20 czerwca 2022r. – rada klasyfikacyjna
Skip to content