Wyniki konkursu PPK

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica – Przemkowski Park Krajobrazowy ogłosił wyniki konkursu plastycznego pn.: „Odpady Przemkowskiego Parku Krajobrazowego nie zaśmiecają, za to ODPADOLUDKI w nim mieszkają – 2023”. Konkurs miał na celu propagowanie wśród uczniów postaw proekologicznych, w tym poznanie zasad segregacji odpadów komunalnych, poczucia odpowiedzialności za stan środowiska, upowszechnianie wiedzy na temat Przemkowskiego Park Krajobrazowego – walorów przyrodniczych, kulturowych, historycznych oraz krajobrazowych.
Zgodnie z regulaminem i w wyznaczonym terminie, wpłynęło 107 prac, w tym 28 prac z naszej szkoły.

Zwycięzcy konkursu w klasach I-III (wpłynęły 54 prace)
I. Pierwsze miejsce zajęły prace:
HELENY STAFINIAK ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie.
DAMIANA SMALCA ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie.
II. Drugie miejsce zajęły prace:
OSKARA MACHELSKIEGO ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczynie.
DAWIDA SMALCA ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie.
III. Trzecie miejsce zajęły prace
KAMILI MROZOWSKIEJ z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wysokiej.
IGORA BOCZNIEWICZA ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie.
Wyróżnione prace:
KORDIANA ŻYWOKARTY ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie.
HUBERTA ŁEŃSKIEGO ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie.

Klasy IV-VIII (wpłynęły 53 prace)
I. Pierwsze miejsce zajęła praca:
ALICJI CZYRKO ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach.
II. Drugie miejsce zajęły prace:
MARTYNY NAWŁOKI ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach.
LENY CHODAK ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczynie.
III. Trzecie miejsce zajęły prace:
ZUZANNY TURBAK ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych.
ZUZANNY KUCZMY ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie.
Wyróżnione prace:
ALEKSANDRY KUCZAK ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach.
MAI LESZCZAK ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie.
AMELII ŻMIJOWSKIEJ ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie.

Nagrody oraz dyplomy zostaną dostarczone do placówek SZKOLNYCH do dnia 30.11.2023 r. Wszystkim uczestnikom oraz opiekunom bardzo dziękujemy za udział w konkursie, a laureatom serdecznie gratulujemy.

J.Janikowska
Skip to content