Zakończenie klas ósmych

„Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło, wtedy dopiero wszystko się zaczyna…” powiedział ksiądz – poeta Jan Twardowski.

22 czerwca o godzinie 17:00 w nasze szkole miało miejsce uroczyste zakończenie szkoły przez klasy ósme. Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście: Wicestarosta Powiatu Polkowickiego Jan Wojtowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemkowie Janusz Matuszak, Nadleśniczy Nadleśnictwa Przemków Remigiusz Chrzanowski, Wicedyrektor zespołu Szkół w Przemkowie Agnieszka Wałowska, reprezentantka zarządu UTW w Przemkowie Antonina Migas, Przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka Schreiner, Dyrektor naszej szkoły Iwona Izienicka, przedstawiciele grona pedagogicznego, oczywiście absolwenci oraz ich najbliżsi.

Zgodnie z tradycją szkoły uroczystość rozpoczął tradycyjny „Polonez” w wykonaniu ósmoklasistów, przygotowany przez Panią Jolantę Grubecką- Rozkocha, który zachwycił zebranych gości swoją dostojnością oraz powagą.
Następnym punktem uroczystości było przemówienie Pani dyrektor Iwony Izienickiej i wręczenie wspólnie z wychowawcami klas ósmych nagród najlepszym uczniom, a także listów gratulacyjnych rodzicom uczniów wyróżniających się.

Nagrodę Burmistrza miasta Przemków za najwyższą średnią uzyskała uczennica kl 8b Agnieszka Wojtecka. Nagrodę Dyrektora szkoły za drugą najwyższą średnią uzyskał uczeń klasy 8a Paweł Droszczak. Ponadto wśród wyróżnionych uczniów byli: Piotr Kowalski, Martyna Gliszczyńska, Antoni Balon, Martyna Skomoroko, Jakub Kocur, Maciej Sosnowski, Kinga Brych, Olga Serafin, Weronika Surmiak.
Ósmoklasiści podziękowali dyrekcji, nauczycielom i rodzicom oraz wszystkim pracownikom szkoły za ciepłą, miłą atmosferę, za troskę, za trud w przekazywaniu wiedzy, za dobre serce i okazywaną im sympatię.
Uwieńczeniem uroczystości był, przygotowany przez Panią Joannę Bochnak, muzyczny kabaret, dedykowany wszystkim pracownikom szkoły.

Całej uroczystości towarzyszyło wiele emocji. Uczucia wzruszenia mieszały się ze śmiechem do łez.
JB

Skip to content