Szkolny Klub Sportowy ( SKS)

Realizujemy pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach programu Szkolny Klub Sportowy ( SKS). Celem programu jest stworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży, a także promocja różnorodnych sportów.

Podczas zajęć zachowujemy procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii.

Skip to content