Wytyczne dla rodziców i uczniów klas I – III

Szanowni Rodzice !

Na podstawie decyzji rządu od 4 maja bieżącego roku wracają do nauki stacjonarnej w szkole uczniowie klas I – III. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem obowiązującym przed zawieszeniem zajęć z przestrzeganiem wytycznych dotyczących zasad zachowania w sytuacji epidemiologicznej opracowanych dla szkoły na podstawie Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych (aktualizacja 4.05.2021r.).

 

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Rozporządzenie zgłoszone do publikacji w Dzienniku Ustaw). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2021 r. Wytyczne dla klas I – III Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie.

 

Wytyczne dla klas I – III Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie

Skip to content