DYREKTOR SZKOŁY
mgr Iwona Izienicka


WICEDYREKTOR
mgr Dorota Gołaś


 • mgr Sylwestra Bednarz - pedagog, wychowanie do życia w rodzinie
 • mgr Joanna Bochnak - matematyka
 • mgr Magdalena Boczniewicz język niemiecki
 • mgr Tomasz Dworczyński - wychowanie fizyczne, przyroda
 • mgr Wanda Ejsmont - technika, zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, informatyka
 • mgr Dorota Gołaś - wicedyrektor, logopeda
 • mgr Jolanta Grubecka-Rozkocha - wychowanie fizyczne
 • mgr Dorota Guzikowska - język polski
 • mgr Magdalena Jakubowska-Żuchowska - edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Jerzy Janas - język angielski
 • mgr Jolanta Janikowska - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Beata Jersz - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Barbara Kowalska - muzyka
 • mgr Irena Kucharczyk - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Waldemar Łapkowski - historia, informatyka
 • mgr Dorota Makowiec - język polski
 • mgr Lucyna Marciniak - dyrektor, edukacja wczesnoszkolna, przyroda, geografia
 • mgr Magdalena Pawlus - matematyka
 • mgr Jolanta Rekut - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Elżbieta Righi - język angielski
 • mgr Urszula Ropuszyńska - religia
 • mgr Aneta Rosińska - nauczyciel bibliotekarz, wychowawca w świetlicy
 • mgr Dorota Semeniuk - biologia, fizyka
 • mgr Joanna Stafiniak - chemia
 • Dorota Pupczyk - sekretarz szkoły
 • Joanna Borkowska - intendent
 • Małgorzata Sierak - pielęgniarka
 • Wioletta Dtoźdź - pracownik obsługi szkoły
 • Elżbieta Michalak - pracownik obsługi szkoły
 • Krzysztof Łojewski - pracownik obsługi szkoły
 • Magdalena Lewandowska - pracownik obsługi szkoły
 • Edyta Korus - pracownik obsługi szkoły
 • Wiesława Radojewska - pracownik obsługi szkoły
 • Katarzyna Żmijewska - pracownik obsługi szkoły