Rada Rodziców jest organem, który w istotny sposób wspiera działalność szkoły we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania. Udział rodziców w procesie nauczania i wychowania oraz w wielu działaniach związanych z organizacją szkoły jest cenną pomocą dla prawidłowego funkcjonowania szkoły. Bezinteresowna, całoroczna i prężna działalność rodziców znacząco wspiera dyrekcję i kadrę pedagogiczną w podejmowaniu nowych działań i wyzwań poprawiających jakość pracy szkoły.

W roku szkolnym 2014/2015 Radę Rodziców tworzą:

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

  • Eliza Jasic - przewodnicząca
  • Justyna Kijowska - wiceprzewodnicząca
  • Anna Data - sekretarz
  • Elwira Brych - skarbnik

CZŁONKOWIE

  • Wiesława Gabryś
  • Agnieszka Rosa
  • Anna Paluszek
  • Ewa Frankowska
  • Angelika Miszkiewicz
  • Sylwia Kowalska