Inspektor Ochrony Danych: Iga Maluszycka

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Formy kontaktu:
1) przy użyciu poczty elektronicznej: iod@przemkow.pl
2) korespondencyjnie na adres Szkoły: ul. Rybna 3a, 59-170 Przemków

--