• mgr Sylwestra Bednarz - pedagog, wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca klasy 4a
 • mgr Joanna Bochnak - matematyka, wychowawca klasy 7a
 • mgr Magdalena Boczniewicz język niemiecki
 • mgr Grażyna Cudajewicz - wychowawca w świetlicy
 • mgr Grażyna Demczar - matematyka
 • mgr Tomasz Dworczyński - wychowanie fizyczne, przyroda
 • mgr Wanda Ejsmont - technika, zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, wychowawca klasy 4b
 • mgr Dorota Gołaś - logopeda, plastyka, wychowawca klasy 5b
 • mgr Jolanta Grubecka-Rozkocha - wychowanie fizyczne
 • mgr Dorota Guzikowska - język polski, wychowawca klasy 6a
 • mgr Jerzy Janas - język angielski
 • mgr Jolanta Janikowska - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 3a
 • mgr Beata Jersz - zajęcia komputerowe
 • mgr Paweł Juchom - muzyka
 • mgr Irena Kucharczyk - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 2a
 • mgr Waldemar Łapkowski - historia, informatyka, wychowawca klasy 5a
 • mgr Dorota Makowiec - język polski, wychowawca klasy 7b
 • mgr Lucyna Marciniak - edukacja wczesnoszkolna, przyroda, geografia, wychowawca klasy 3b
 • mgr Jolanta Rekut - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 1a
 • mgr Urszula Ropuszyńska - religia
 • mgr Aneta Rosińska - nauczyciel bibliotekarz, wychowawca w świetlicy
 • mgr Dorota Semeniuk - biologia, fizyka
 • mgr Joanna Stafiniak - chemia