• mgr Sylwestra Bednarz - pedagog, wychowanie do życia w rodzinie
 • mgr Joanna Bochnak - matematyka, wychowawca kl. 8a
 • mgr Magdalena Boczniewicz język niemiecki, wychowawca kl. 4a
 • mgr Tomasz Dworczyński - wychowanie fizyczne, przyroda, wychowawca kl. 6b
 • mgr Wanda Ejsmont - technika, zajęcia rewalidacyjno–wychowawcze, informatyka, wychowawca kl. 5b
 • mgr Dorota Gołaś - logopeda, wychowawca świetlicy
 • mgr Jolanta Grubecka-Rozkocha - wychowanie fizyczne, wychowawca kl. 4b
 • mgr Dorota Guzikowska - język polski, wychowawca kl. 7a
 • mgr Magdalena Jakubowska-Żuchowska - edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Jerzy Janas - język angielski
 • mgr Jolanta Janikowska - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. 1a
 • mgr Beata Jersz - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. 1b
 • mgr Barbara Kowalska - muzyka
 • mgr Irena Kucharczyk - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. 3a
 • mgr Waldemar Łapkowski - historia, informatyka, wychowawca kl. 6a
 • mgr Dorota Makowiec - język polski, wychowawca kl. 8b
 • mgr Lucyna Marciniak - edukacja wczesnoszkolna, przyroda, geografia
 • mgr Magdalena Pawlus - matematyka
 • mgr Jolanta Rekut - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. 2a
 • mgr Elżbieta Righi - język angielski
 • mgr Urszula Ropuszyńska - religia
 • mgr Aneta Rosińska - nauczyciel bibliotekarz, wychowawca w świetlicy, wychowawca kl. 5a
 • mgr Dorota Semeniuk - biologia, fizyka
 • mgr Joanna Stafiniak - chemia