Jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 2
im. Wojska Polskiego w Przemkowie

Prezentacja multimedialna przygotowana na uroczstość 50-lecia szkoły. Zaprezentowana została społeczności szkolnej i zgromadzonym na uroczystości gościom w dniach 26 i 27 lutego 2016 r.

Francuskie dyrdymały i sztuka pieczenia chleba
Fragmenty sztuki przygotowanej przez szkolne koło teatralne, którego opiekunem jest pani Dorota Guzikowska. Przedstawienie zaprezentowane zostało 15 kwietnia 2015 r.
OBSADA: Gabriela Gabryś, Jakub Panicz, Malwina Lipiec, Klaudia Droźdź, Kacper Ptak, Annis Dami, Maciej Skraba, Oliwia Skraba, Roksana Tkaczyk, Małgorzata Kurylas, Julia Sosnowska, Alicja Gniedziejko, Nikola Melska, Karolina Muszyńska, Natalia Szostak, Wiktoria Żerebecka, Wiktoria Marszalik.
SCENARIUSZ I REŻYSERIA: Dorota Guzikowska
SCENOGRAFIA: Jolanta Janikowska
MUZYKA: Paweł Juchom
Czas Pożegnania - Szkoła Podstawowa nr 2 w Przemkowie
Zakończenie roku szkolnego klas szóstych w Szkole Podstawowej nr 2 w Przemkowie.

PRZYGOTOWANIE I PUBLIKACJA (w serwisie YouTube): Paweł Lewandowski