· Rok szkolny - 188 dni szkolnych
    Semestr I - od 1 września 2019 do 31 stycznia 2020 r. (99 dni)
    Semestr II - od 03 lutego 2020 do 26 czerwca 2020 r. (89 dni)
 
· Rozpoczęcie roku szkolnego i zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 2 września 2019 r.
· Zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31 grudnia 2019 r.
· Ferie zimowe ( dolnośląskie ) - 10 lutego - 23 lutego 2020 r.
· Wiosenna przerwa świąteczna - 09 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.
· Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla całej szkoły
    1) 31 października 2019 r.
    2) 2 stycznia 2020 r.
    3) 3 stycznia 2020 r.
    4) 21 kwietnia 2020 r.
    5) 22 kwietnia 2020 r.
    6) 23 kwietnia 2020 r.
    7) 4 maja 2020 r.
    8) 12 czerwca 2020 r.
· Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 26 czerwca 2020 r.
· Ferie letnie - 27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.10 września 2019 r.
Zapoznanie rodziców z wymaganiami i zasadami oceniania oraz kryteriami ubiegania się o ocenę wyższą od przewidywanej
18 grudnia 2019 r.
Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i obniżonych ocenach z zachowania na I półrocze
15 stycznia 2020 r.
Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych
22 stycznia 2020 r.
Wystawienie ocen semestralnych
29 stycznia 2020 r.
Rada klasyfikacyjna - zatwierdzenie wyników klasyfikowania i promowania uczniów.
18 maja 2020 r.
Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i obniżonych ocenach z zachowania na koniec roku
08 czerwca 2020 r.
Wystawienie ocen proponowanych
15 czerwca 2020 r.
Wystawienie ocen - klasyfikacja roczna
22 czerwca 2020 r.
Rada klasyfikacyjna