· Rozpoczęcie roku szkolnego - 04 września 2017 r.
· Zebranie z rodzicami - 20 września 2017 r.
· Konsultacje z rodzicami - 25 października 2017 r.
· Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - 02 listopada 2017 r.
· Święto Szkoły - dzień wolny od zajęć dydaktycznych - 10 listopada 2017 r.
· Konsultacje z rodzicami/zebrania - 22 listopada 2017 r.
· Pisemne poinformowanie rodziców/opiekunów o ocenach niedostatecznych - 06 grudnia 2017 r.
· Wystawienie ocen proponowanych - 19 grudnia 2017 r.
· Zebranie z rodzicami (oceny proponowane) kl. IV - VII - 20 grudnia 2017 r.
· Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - 22 grudnia 2017 r.
· Zimowa przerwa świąteczna - 23 – 31 grudnia 2017 r.
· Wystawienie ocen śródrocznych - 09 stycznia 2018 r.
· Rada klasyfikacyjna/zebranie z rodzicami kl. I - III - 10 stycznia 2018 r.
· Ferie zimowe - 15 – 28 stycznia 2018 r.
· Zebranie z rodzicami - 07 marca 2018 r.
· Wiosenna przerwa świąteczna - 29 marca – 03 kwietnia 2018 r.
· Konsultacje - 18 kwietnia 2018 r.
· Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - 30 kwietnia 2018 r.
· Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - 02 maja 2018 r.
· Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - 04 maja 2018 r.
· Pisemne poinformowanie rodziców/opiekunów o ocenach niedostatecznych - 11 maja 2018 r.
· Wystawienie ocen proponowanych - 28 maja 2018 r.
· Zebranie z rodzicami (oceny proponowane) - 30 maja 2018 r.
· Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - 01 czerwca 2018 r.
· Dzień Dziecka - Dzień Sportu, dzień wolny od zajęć dydaktycznych - 04 czerwca 2018 r.
· Wystawienie ocen rocznych - 12 czerwca 2018 r.
· Rada klasyfikacyjna/zebranie z rodzicami kl. I - III - 13/20 czerwca 2018 r.
· Zakończenie roku szkolnego - 22 czerwca 2018 r.