· Rozpoczęcie roku szkolnego - 03 września 2018 r.
· Zebranie z rodzicami - 12 września 2018 r.
· Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - 15 października 2018 r.
· Konsultacje z rodzicami - 31 października 2018 r.
· Święto Szkoły - dzień wolny od zajęć dydaktycznych - 9 listopada 2018 r.
· Zebranie z rodzicami kl. I - VIII - 21 listopada 2018 r.
· Pisemne poinformowanie rodziców/opiekunów o ocenach niedostatecznych - 10 grudnia 2018 r.
· Samoocena uczniów (karta samooceny), ocena klasy i nauczycieli - 14 grudnia 2018 r.
· Wystawienie ocen proponowanych - 21 grudnia 2018 r.
· Zimowa przerwa świąteczna - 22 – 31 grudnia 2018 r.
· Zebranie z rodzicami (oceny proponowane) kl. IV - VIII - ...... stycznia 2019 r.
· Wystawienie ocen śródrocznych - 18 stycznia 2019 r.
· Rada klasyfikacyjna/zebranie z rodzicami kl. I - III - 23 stycznia 2019 r.
· Ferie zimowe - 28 stycznia – 10 lutego 2019 r.
· Zebranie z rodzicami kl. I-VIII - 6 marca 2019 r.
· Egzaminy ósmoklasistów - 15-17 kwietnia 2019 r.
· Wiosenna przerwa świąteczna - 18-23 kwietnia 2019 r.
· Konsultacje z rodzicami - 24 kwietnia 2019 r.
· Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - 02 maja 2019 r.
· Pisemne poinformowanie rodziców/opiekunów o ocenach niedostatecznych - 10 maja 2019 r.
· Samoocena uczniów (karta samooceny), ocena klasy i nauczycieli - 22 maja 2019 r.
· Wystawienie ocen proponowanych - 27 maja 2019 r.
· Zebranie z rodzicami kl. IV-VIII (oceny proponowane) - 29 maja 2019 r.
· Dzień Dziecka / Dzień Sportu - 31 maja 2019 r.
· Wystawienie ocen rocznych - 10 czerwca 2019 r.
· Rada klasyfikacyjna/zebranie z rodzicami kl. I - III - 12/19 czerwca 2019 r.
· Zakończenie roku szkolnego - 21 czerwca 2019 r.