Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szk. 2019/2020

10 września 2019 (wtorek), godz. 17.00
Zebranie - wybory trójek klasowych, zapoznanie rodziców z organizacją pracy szkoły, wymaganiami edukacyjnymi, zasadami oceniania
25 września 2019 (środa), godz. 17.00
Spotkanie z Radą Rodziców, wybory do Rady Rodziców
06 listopada 2019 (środa), godz. 17.00
Indywidualne spotkania i konsultacje w celu informacji o bieżących postępach w nauce i zachowaniu uczniów
18 grudnia 2019 (środa), godz. 17.00
Konsultacje i informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną i obniżoną oceną z zachowania
04 lutego 2020 r. (wtorek), godz. 17.00
Zebranie - podsumowanie I semestru
15 kwietnia 2020 r. (środa), godz. 17.00
Indywidualne spotkania i konsultacje w celu informacji o bieżących postępach w nauce i zachowaniu uczniów
20 maja 2020 r. (środa), godz. 17.00
Konsultacje i informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną i obniżoną oceną z zachowania