Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku (Dz. U. z 2017r. poz. 1603) w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie ustala w roku szkolnym 2017/2018 następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

· 02 listopada 2017 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
· 10 listopada 2017 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych - Święto Szkoły
· 22 grudnia 2017 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
· 30 kwietnia 2018 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
· 02 maja 2018 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
· 04 maja 2018 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
· 01 czerwca 2018 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
· 04 czerwca 2018 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych - Dzień Dziecka i Sportu