Komunikat dotyczący organizacji nauki w dniach 22.03.2021 r.– 11.04.2021 r.
Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie
zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkoły, także uczniowie klas I – III.

czytaj więcej