Egzamin ósmoklasisty
Przedstawiamy ważne informacje dotyczące tegorocznego egzaminu ósmoklasisty:

HARMONOGRAM EGZAMINU 2021
1. Język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. Matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00
3. Język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r.(czwartek)– godz. 9:00

Termin dodatkowy:
1. Język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00
2. Matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00
3. Język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00

CZAS TRWANIA EGZAMINU:

EGZAMIN STANDARDOWY EGZAMIN W WYDŁUŻONYM CZASIE
Język polski – 120 min. Język polski - do 180 min.
Matematyka – 100 min. Matematyka - do 150 min.
Język angielski – 90 min. Język angielski - do 135 min

Ważne terminy:
• ogłoszenie wyników egzaminów ósmoklasisty – 2 lipca 2021 r.
• przekazanie szkołom wyników i zaświadczeń – 8 lipca 2021 r.
• wydanie zaświadczeń oraz informacji zdającym – 9 lipca 2021 r.

Wytyczne MEN, CKE i GIS dla zdających egzamin w 2021r