Komunikat dyrektora szkoły
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dotyczącym zasad funkcjonowania szkół i placówek, nauka zdalna dla uczniów klas IV–VIII została przedłużona do 14 lutego 2021 roku.

Nauka zdalna będzie odbywała się zgodnie z wcześniej przyjętymi procedurami i na dotychczas obowiązujących zasadach.


Iwona Izienicka
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
w Przemkowie