Informacja o ogłoszeniu wyników egzaminu ósmoklasisty
Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 28 lipca 2020r. dotycząca ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu i lipcu 2020 r.

Informacja - kliknij tutaj