Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
26 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2019/2020. Ze względu na bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli nie odbył się w tym roku uroczysty apel. Uczniowie odebrali swoje świadectwa w określonych grupach zgodnie z wyznaczonymi godzinami przy zachowaniu ustalonego reżimu sanitarnego.

Najpierw rano uczniowie klasy VIII przyszli ostatni raz do szkoły na skromny apel przygotowany specjalnie tylko dla nich. Po wprowadzeniu Sztandaru Szkoły i odśpiewaniu hymnu pani dyrektor Iwona Izienicka ogłosiła wyniki klasyfikacji, a następnie wręczyła trojgu uczniom świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe i listy gratulacyjne dla Rodziców. Następnie pozostali uczniowie otrzymali z rąk pani dyrektor świadectwa. Za pośrednictwem uczniów zostały też przekazane podziękowania dla Rodziców za czynny udział w życiu szkoły i różnorodną pomoc na rzecz szkoły. W dalszej części nastąpiło uroczyste ślubowanie absolwentów, a po nim młodzież podziękowała swoim nauczycielom
i pozostałym pracownikom szkoły za trud nauczania, wychowania i opieki oraz zaprezentowała krótką część artystyczną. Na koniec pani dyrektor skierowała słowa podziękowania do nauczycielek odchodzących na emeryturę - pani Doroty Makowiec i pani Jolanty Rekut - za wieloletnią, pełną oddania i zaangażowania pracę w szkole.

Apel, pomimo trudnej sytuacji, w której znaleźliśmy się, dostarczył wszystkim wzruszeń i miał podniosły nastrój.

Kolejno o godzinie 10.00 i 11.00 przyszli na salę gimnastyczną wyróżniający się w nauce uczniowie klas IV – VII i I – III. Otrzymali oni z rąk pani dyrektor świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, a następnie udali się na krótkie spotkania z wychowawcami i po odebraniu świadectw przez pozostałe dzieci i młodzież rozpoczęli zasłużone wakacje.

Dziękujemy serdecznie Wszystkim, którzy wspierali szkołę w różny sposób, a naszym uczniom i absolwentom życzymy niezapomnianych, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji.


D. Guzikowska


zobacz zdjęcia