Ogłoszenie o zamówieniu - wymiana instalacji elektrycznej
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie ogłasza zamówienie na wykonanie robót budowlanych - wymianę instalacji elektrycznej w budynku szkoły.

Dokumenty przetargowe:
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załącznik Nr 1 do SIWZ – formularz oferty
4. Załącznik nr 2A do SIWZ – Oświadczenie własne o braku podstaw do wykluczenia
5. Załącznik nr 2B do SIWZ – Oświadczenie własne o spełnianiu warunków
6. Załącznik nr 3 - projekt umowy
7. Załącznik nr 4 – wykaz robót elektrycznych
8. Załącznik nr 5 – wykaz osób
9. Załącznik nr 6 – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp
10. SWiOR instalacje elektryczne
11. Przedmiar robót - etap I
12. Przedmiar robót - etap II
13. Projekt branżowy
14. Projekt budowlany i wykonawczy
15. Rysunki do projektuDyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Przemkowie
Iwona Izienicka