Zakończenie roku szkolnego
Podajemy plan zakończenia roku szkolnego. Prosimy uczniów o przyjście do szkoły ściśle według załączonego harmonogramu.
UWAGA! Uczniowie przychodzą do szkoły w maseczkach.

Plan zakończenia roku szkolnego:
- 9.00 – 9.45 – klasa 8 – miejsce – sala gimnastyczna – wszyscy uczniowie
- 10.00 – 10.30 – wyróżnieni w nauce uczniowie kl.4 - 7 – miejsce – sala gimnastyczna
- 10.30 – 10.45 – spotkanie klas 4 -7 z wychowawcami w salach (sale przypisane poniżej)
- 11.00– 11.30 – wyróżnieni w nauce uczniowie klas 1 – 3 – sala gimnastyczne
- 11.30 – 11.45 – spotkanie klas 1 -3 z wychowawcami w salach (sale przypisane poniżej)

Przypisane sale dla klas:
godz. 11.30 – 11.45
- 1 a – 13
- 2a – 08
- 2b – 14
- 3a – 12

godz. 10.30 – 10.45
- 4a -08
- 5a – 108
- 5b – 09
- 6a – 110
- 6b – 109
- 7a – 107
- 7b - 106