Rodzice uczniów przyszłych klas pierwszych
Rodzice uczniów przyszłych klas pierwszych proszeni są o mailowe oświadczenie woli przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie. Jeśli ktoś nie może wysłać oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej proszę o kontakt telefoniczny do szkoły pod nr 76 310 420.

wzór oświadczenia