Informowanie o wynikach rekrutacji do kl. I
Szanowni Państwo
W związku z epidemią koronawirusa i koniecznością ograniczenia wszelkich kontaktów o wynikach rekrutacji do klasy pierwszej zostaniecie Państwo powiadomieni telefonicznie.