Uwaga, komunikat!
Ze względu na rozwijającą się epidemię koronawirusa dyrektor szkoły wprowadza bezwzględny zakaz watępu na teren szkoły oraz na boisko Orlik wszystkim osobom, które nie są pracownikami szkoły.

Dyrektor SP2
Iwona Izienicka