Nauka własna uczniów - kontakt z nauczycielem
W serwisie Strefa Nauki zamieszczone zostały adresy mailowe nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów. Adres widoczny jest na każdej stronie związanej z określonym przedmiotem nauczania.

Opublikowane adresy będą wykorzystywane do kontaktu z uczniami i rodzicami we wszelkich sprawach związanych z organizacja nauki własnej uczniów.