Apel Bożonarodzeniowy
Dnia 20 grudnia 2019 roku w piątek odbył się w naszej szkole apel bożonarodzeniowy, którego organizatorem był samorząd uczniowski wraz z opiekunami: panią Magdaleną Pawlus i panem Jerzym Janasem.

Głównym punktem apelu były „Jasełka” w wykonaniu uczniów i uczennic klasy 3- ej pod opieką pani Jolanty Rekut. O dekorację zadbała Pani Jolanta Janikowska.

Celem apelu było kultywowanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych oraz kształtowanie oczekiwanych pozytywnych postaw wśród uczniów naszej szkoły. Na uroczystość przybyli goście zaproszeni, a wśród nich emerytowani pracownicy szkoły oraz przedstawiciele rady rodziców. Całość uroczystości uświetniona została występem naszego szkolnego chórku, który zaśpiewał dla całej społeczności szkolnej „Cichą Noc” oraz „Jingle bells” i „Merry did you know”.

Na koniec rada rodziców wręczyła uczniom nagrody za konkurs na ozdoby bożonarodzeniowe. Goście zaproszeni zostali następnie na wspólny Opłatek do świetlicy szkolnej.

Uroczystość przebiegła w sympatycznej i typowo świątecznej atmosferze.


Samorząd uczniowski