Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w SP 2
2 września uroczystym apelem rozpoczęliśmy w Szkole Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego SP 2w Przemkowie nowy rok szkolny 2019/2020.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły oraz podniesieniu na maszt flagi państwowej i odśpiewaniu hymnu Polski, głos zabrała dyrektor szkoły - pani Iwona Izienicka. Słowa powitania kierowała do uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli. Pani dyrektor życzyła uczniom sukcesów, przyjemnego oraz pożytecznego spędzania czasu w szkole pod czujnym okiem nauczycieli, wychowawców. Przypomniała również o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

Po apelu wszyscy uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami.
W tym roku szkolnym w naszej szkole będą uczyć się dzieci i młodzież klas I-VIII w 12 oddziałach. Obok obowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych przygotowaliśmy dla naszych podopiecznych ciekawą ofertę zajęć - pozalekcyjnych, które mają na celu: rozwijać ich zainteresowania i umiejętności, pomagać dzieciom z trudnościami w nauce, a także zapewniać dzieciom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne w szkole i poza nią.

Życzymy uczniom samych dobrych ocen, sukcesów w różnych dziedzinach, a rodzicom radości i zadowolenia z postępów swoich pociech.

D. G.


zobacz zdjęcia