Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019
19 czerwca uroczystymi apelami zakończyliśmy rok szkolny 2018/2019.

Najpierw rano uczniowie klas I – VII przyszli ostatni raz w tym roku szkolnym do szkoły. Po wprowadzeniu Sztandaru Szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego pełniąca obowiązki dyrektora szkoły pani Dorota Gołaś ogłosiła wyniki klasyfikacji, a następnie wręczyła uczniom klasy III a nagrody za aktywny udział w organizacji życia szkoły, a także za wysokie osiągnięcia w nauce. W klasach IV-VII świadectwo z wyróżnieniem i nagrody książkowe od Rady Rodziców otrzymało 42 uczniów. Następnie uczniowie udali sie na spotkania ze swoimi wychowawcami i po odebraniu świadectw rozpoczęli zasłużone wakacje.

O godzinie 13 zabrzmiały pierwsze nuty „Poloneza” Wojciecha Kilara. W ten sposób uczniowie klas VIII przywitali swoich gości, nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły na akademii zorganizowanej z okazji zakończenia ich nauki w szkole podstawowej. Młodzież dostojnie i z gracją zaprezentowała się w tym tańcu, za co została nagrodzona gromkimi brawami. Następnie pani Dorota Gołaś pełniąca obowiązki dyrektora szkoły odczytała wyniki klasyfikacji, wręczyła uczniom świadectwa, nagrody, listy gratulacyjne dla rodziców i dyplomy. Pięcioro absolwentów odebrało świadectwa z wyróżnieniem. Kolejno głos zabrali zaproszeni goście. Potem uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie absolwentów szkoły i podziękowali nauczycielom oraz rodzicom za trud nauczania i wychowania. Apel zakończył się częścią artystyczną. Akademia dostarczyła wspaniałych i bardzo wzruszających przeżyć.

Dziękujemy serdecznie Wszystkim, którzy wspierali szkołę w różny sposób, naszym uczniom i absolwentom życzymy niezapomnianych, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji.

D.G.


klasy I-VII - zobacz zdjęcia

klasy VIII - zobacz zdjęcia