XV Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej w Przemkowie
23 maja 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego zorganizowała
w Przemkowskim Ośrodku Kultury po raz piętnasty Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Przemkowa pan Jerzy Szczupak, który był też sponsorem nagród dla dzieci i młodzieży. W konkursie wzięło udział 34 uczestników z 8 szkół powiatu polkowickiego, którzy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III i IV-VI oraz klasy VII – VIII szkół podstawowych i gimnazjum.

Uczniowie doskonale poradzili sobie z doborem tekstów i ich interpretacją, co wpłynęło na wysoki poziom recytacji, o czym zapewniała Rada Artystyczna oceniająca prezentacje.

W pierwszej kategorii wiekowej zwyciężyła Hanna Sawicka ze Szkoły Podstawowej nr 2
im. Wojska Polskiego w Przemkowie, drugie miejsce uzyskała Roksana Woźniak ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy, trzecie miejsce zdobyła Aleksandra Kapłon ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie.

W drugiej kategorii wiekowej pierwsze miejsce przyznano Hubertowi Toporyńskiemu ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy, drugie miejsce uzyskała Hanna Golonko ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie, trzecie miejsca zdobył Olgierd Więckowski ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie. Wyróżnieni zostali: Natalia Gacek ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Wysokiej, Hanna Kałużka i Maria Zawis z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mariana Falskiego w Radwanicach.

W grupie klas VII - VIII szkół podstawowych i gimnazjum zwyciężyła Patrycja Gozdal ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie, drugie miejsce uzyskała Sylwia Kobzda z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mariana Falskiego w Radwanicach, trzecie miejsce zajęła Wiktoria Kwiatkowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie.
Wyróżnione zostały: Wiktoria Paluszek i Aleksandra Holata ze Szkoły Podstawowej nr 1
im. Janusza Korczaka w Przemkowie.

Konkurs został zorganizowany i przeprowadzony przez panią Dorotę Guzikowską.
Sponsorami konkursu byli:
- Burmistrz Przemkowa pan Jerzy Szczupak,
- ks. kan. Mirosław Werłos proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Przemkowie.

W przygotowanie i przeprowadzenie konkursu zaangażowali się:
Przemkowski Ośrodek Kultury i Biblioteka, pani Dorota Makowiec, pani Aneta Rosińska, pani Donata Przychocka – właścicielka sklepu „Marato” i pan Wojciech Skraba oraz uczennica klasy 8a – Wiktoria Marszalik, która poprowadziła konkurs.

Spotkanie przebiegało w miłej, serdecznej atmosferze i dostarczyło występującym, ich opiekunom oraz organizatorom wielu emocji i pięknych wrażeń.

D. Guzikowska


zobacz zdjęcia