Złote Pióro Burmistrza
09.05.2019 r. odbył się XVI Gminny Konkurs Ortograficzny pn. „Złote Pióro Burmistrza”.
Pan Burmistrz zabierając głos, pogratulował uczniom udziału na tym etapie i życzył zwycięstwa, a organizatorom konkursu podziękował za włożoną pracę.
Następnie głos zabrała pełniąca obowiązki dyrektora szkoły pani Dorota Gołaś, która powitała Patrona konkursu- Burmistrza Przemkowa- pana Jerzego Szczupaka, nauczycieli oraz uczniów.

W konkursie wzięli udział uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych naszej gminy. Wcześniej zostali zwycięzcami etapu szkolnego. Uczestnicy najpierw zmierzyli się z czterema zadaniami. W trakcie ich rozwiązywania musieli wykazać się dużą znajomością zasad ortograficznych w zakresie pisowni różnych wyrazów, następnie napisali dyktando. Do zdobycia było 115 punktów.

W jury zasiadały nauczycielki języka polskiego - koordynatorzy konkursu w swoich szkołach, panie: Elżbieta Kaniewska, Aneta Sołtysiak, Dorota Guzikowska, Dorota Makowiec. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwał: Burmistrz Przemkowa- pan Jerzy Szczupak oraz pani dyrektor.

Regulamin konkursu oraz zadania dla wszystkich etapów (szkolny i gminny) opracowała mgr Dorota Makowiec, również poprowadziła cały konkurs.

Mistrzem Ortografii kolejny raz została Agnieszka Karczyńska i otrzymała tytułowe pióro (SP 2), II miejsce zajęła Maria Brych (SP 2), III miejsce Dominika Juszczak (SP 1).
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i upominki , natomiast organizatorzy i sponsorzy podziękowania.

Dorota Makowiec