Lekcja o Turcji
Dnia 25 marca 2019 roku w klasie 5b odbyła się bardzo ciekawa lekcja na temat Turcji jako kraju turystycznego, który jest celem wakacyjnych wypraw wielu Polaków. Lekcja w całości przeprowadzona została w języku angielskim przez Elvan Gazi, która obecnie mieszka w Polsce, ale pochodzi właśnie z Turcji i która była gościem specjalnym w naszej szkole.

Elvan przybliżyła uczniom klasy 5-ej treści związane z kulturą, zwyczajami i obyczajami panującymi w jej kraju. Uczniowie mieli okazje zapoznać się z tureckimi tradycjami, geografią i polityką kraju. Podczas lekcji nawiązała się rozmowa z lektorką w języku angielskim. Uczniowie zadawali pytania i starli się uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Lekcja przebiegłą w bardzo miłej atmosferze. Celem lekcji było, przede wszystkim, rozwijanie praktycznych umiejętności językowych oraz poznanie kultury i tradycji i obrzędowości Turcji. Poczęstunek w postaci tureckiej chałwy przygotowany został przez panią Elizę Jasic- przewodniczącą Rady Rodziców w naszej szkole.


Jerzy Janas