Kolędowanie czas zacząć…
Uroczystym apelem 21.12.2018 r. rozpoczęliśmy wspólne kolędowanie z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Na wstępie prowadzący powitali wszystkich przybyłych i poprosili wicedyrektor szkoły- panią Dorotę Gołaś o zabranie głosu, która jeszcze raz przywitała byłych i obecnych pracowników, rodziców oraz uczniów. Następnie zaprosiła do obejrzenia inscenizacji o narodzeniu Pańskim. Przygotowali je uczniowie klasy drugiej pod opieką pani Jolanty Rekut.

Nasi młodsi uczniowie swoim uroczym występem wprowadzili nas w świąteczny nastrój. Dzieci z przejęciem wypowiadały swoje kwestie. Inscenizacja była przeplatana wspólnie śpiewanymi kolędami Całość dopełniały piękne stroje i świąteczna dekoracja. Wykonała ją pani Jolanta Janikowska z panią Beatą Jersz. Występ naszych milusińskich widownia nagrodziła dużymi brawami.

Wysłuchaliśmy także kolęd w wykonaniu laureatów Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek, zorganizowanego wcześniej przez SU z opiekunami, panią Wandą Ejsmont i panią Jolantą Janikowską. Swoje piosenkarskie talenty zaprezentowali również uczestnicy Powiatowego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Gaworzycach, Ignacy Jersz-III miejsce, zespół z klasy 4a- IV miejsce( pod opieką pani Barbary Kowalskiej).

W czasie apelu zostały wręczone uczniom nagrody za udział w konkursie plastycznym. Również uczestnicy konkursu bożonarodzeniowego, zorganizowanego przez Radę Rodziców, otrzymali upominki. Po czym Przewodnicząca RR - Pani Eliza Jasic złożyła wszystkim świąteczne życzenia.

W tym miejscu głos ponownie zabrała pani wicedyrektor i złożyła wszystkim świąteczne życzenia, życząc przede wszystkim dużo wzajemnej miłości i życzliwości.
D.Makowiec


zobacz zdjęcia