Wyniki konkursu "Cegiełki na 100-lecie Niepodległości Polski"
Dnia 9 listopada, w czasie apelu z okazji Święta Niepodległości, odbyło się w szkole losowanie szczęśliwych liczb umieszczonych na cegiełkach. Wygrane liczy to: 25, 72, 96, 86, 84, 44, 50, 43, 39, 42 i 45. Nagrody można odbierać w szkole (w sekretariacie) do końca listopada. Nie odebrane nagrody zostaną przeznaczone na fanty i wykorzystane przez Radę Rodziców na kolejnych imprezach szkolnych.