Montaż słowno-muzycznySerdecznie zapraszamy 11 listopada 2018 roku
o godzinie 17.00 do Szkoły Podstawowej nr 2
im. Wojska Polskiego w Przemkowie na montaż
słowno-muzyczny z okazji 100. rocznicy odzyskania
Niepodległości przez Polskę.Dyrektor, Grono Pedagogiczne,
uczniowie i Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 2
im. Wojska Polskiego w Przemkowie