Informacja o ogłoszeniu wyników egzaminu ósmoklasisty
Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 28 lipca 2020 r. dotycząca ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu i lipcu 2020r.
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert dot. przetargu - wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Przemkowie
Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
26 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2019/2020. Ze względu na bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli nie odbył się w tym roku uroczysty apel. Uczniowie odebrali swoje świadectwa w określonych grupach zgodnie z wyznaczonymi godzinami przy zachowaniu ustalonego reżimu sanitarnego.
Ogłoszenie o zamówieniu - wymiana instalacji elektrycznej
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie ogłasza zamówienie na wykonanie robót budowlanych - wymianę instalacji elektrycznej w budynku szkoły.
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Zakończenie roku szkolnego
Podajemy plan zakończenia roku szkolnego. Prosimy uczniów o przyjście do szkoły ściśle według załączonego harmonogramu.
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert dot. przetargu - wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Przemkowie
Konkurs kaligraficzny
Kaligrafia to sztuka starannego i estetycznego pisania. Dnia 02 czerwca 2020 roku uczniowie klas I – III brali udział w Konkursie Kaligraficznym o tytuł Mistrza Kaligrafii. Konkurs został zorganizowany przez p. Beatę Jersz, odbył się w formie zdalnej. Prace konkursowe oceniało jury w składzie: p. Jolanta Janikowska, p. Beata Jersz, p. Irena Kucharczyk, p. Jolanta Rekut. Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy.
Odpowiedź na zapytanie w sprawie przetargu
Odpowiedź na zapytanie w sprawie przetargu - wymiana instalacji elektrycznej.
Egzamin ósmoklasisty
Uwaga uczniowie klas ósmych. Publikujemy ważne informacje dot. egzaminu.
Wyjaśnienia do zapytania do SIWZ
Wyjaśnienia do zapytania do SIWZ w związku z ogłoszeniem przetargowym - wymiana instalacji elektrycznej.
Ogłoszenie o zamówieniu - wymiana instalacji elektrycznej
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie ogłasza zamówienie na wykonanie robót budowlanych - wymianę instalacji elektrycznej w budynku szkoły.
Procedury bezpieczeństwa
W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania szkół w Szkole Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.
Przemkowskie szkoły i przedszkola na razie zamknięte
Szanowni Mieszkańcy, w związku ze znikomym zainteresowaniem rodziców organizacją zajęć opiekuńczych w przedszkolach i klasach 1-3 szkół podstawowych (9 osób w skali całej gminy), w trosce o bezpieczeństwo naszych dzieci, Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak, po konsultacjach przeprowadzonych przez dyrektorów placówek z rodzicami, podjął decyzję, że szkoły i przedszkola z terenu Gminy Przemków nie będą prowadziły zajęć opiekuńczych do czasu ustania zagrożenia epidemiologicznego i uruchomienia szkół i przedszkoli w normalnym trybie.
Wybrane działania uczniów klasy 5b i 6a
Jedną z trudniejszych rzeczy dla dzieci w edukacji zdalnej jest to, że tęsknią za sobą, nie mogą się spotkać, pobawić, porozmawiać. Codziennego przebywania w szkole nigdy nie zastąpią relacje nawiązywane on-line, ale mogą trochę umilić ten czas rozłąki. Poprzez tworzenie wspólnych prac w różnych aplikacjach internetowych, przesyłanie zdjęć wykonanych prac, można budować poczucie przynależności do grupy, wzajemne wspieranie się i zachęcanie do nauki w domu.