Ogłoszenie o zamówieniu - wymiana instalacji elektrycznej
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie ogłasza zamówienie na wykonanie robót budowlanych - wymianę instalacji elektrycznej w budynku szkoły.
Procedury bezpieczeństwa
W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania szkół w Szkole Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.
Przemkowskie szkoły i przedszkola na razie zamknięte
Szanowni Mieszkańcy, w związku ze znikomym zainteresowaniem rodziców organizacją zajęć opiekuńczych w przedszkolach i klasach 1-3 szkół podstawowych (9 osób w skali całej gminy), w trosce o bezpieczeństwo naszych dzieci, Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak, po konsultacjach przeprowadzonych przez dyrektorów placówek z rodzicami, podjął decyzję, że szkoły i przedszkola z terenu Gminy Przemków nie będą prowadziły zajęć opiekuńczych do czasu ustania zagrożenia epidemiologicznego i uruchomienia szkół i przedszkoli w normalnym trybie.
Wybrane działania uczniów klasy 5b i 6a
Jedną z trudniejszych rzeczy dla dzieci w edukacji zdalnej jest to, że tęsknią za sobą, nie mogą się spotkać, pobawić, porozmawiać. Codziennego przebywania w szkole nigdy nie zastąpią relacje nawiązywane on-line, ale mogą trochę umilić ten czas rozłąki. Poprzez tworzenie wspólnych prac w różnych aplikacjach internetowych, przesyłanie zdjęć wykonanych prac, można budować poczucie przynależności do grupy, wzajemne wspieranie się i zachęcanie do nauki w domu.
Zasady oceniania w czasie nauczania zdalnego
W związku z obowiązującą kwarantanną i zdalnym nauczaniem publikujemy na stronie szkoły oraz na Strefie Nauki zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów.
Rodzice uczniów przyszłych klas pierwszych
Rodzice uczniów przyszłych klas pierwszych proszeni są o mailowe oświadczenie woli przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie. Jeśli ktoś nie może wysłać oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej proszę o kontakt telefoniczny do szkoły pod nr 76 310 420.
Życzenia świąteczne
Najlepsze życzenia świąteczne, dużo zdrowia, spokoju i nadziei.
Zmiany na Strefie Nauki
Od poniedziałku (30 marca) na stronie Strefa Nauki zmieni się sposób publikowania materiałów dla uczniów. Zmiana ma na celu udostępnianie uczniom wszelkich treści i materiałów w sposób bardziej przejrzysty i uporządkowany, co powinno wpłynąć na bardziej efektywna naukę.
Na stronie głównej Strefy Nauki, na pasku menu pojawiła się nowa opcja – ZDALNE LEKCJE, która daje dostęp do planu zajęć wszystkich klas oraz do kolejnych stron, na których publikowane będą lekcje wszystkich przedmiotów szkolnych na dany dzień tygodnia.
Próbny egzamin ósmoklasisty
W dn. 30.03.-31.03.-01.04.2020 r. odbędzie się próbny egzamin kl.8 z j.polskiego, matematyki i j.angielskiego poprzez stronę internetową. W tych dniach uczniowie kl. 8 są zwolnieni z lekcji.
Nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych otrzymywać będą od uczniów rozwiązania (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć/skanów poszczególnych kartek rozwiązań) do ocenienia(zasady oceniania zostaną dostarczone w kolejnych dniach).

Apel do rodziców
Drodzy Rodzice! Dyrektorzy oraz nauczyciele ze szkoły, do której uczęszczają Państwa dzieci, dokładają wszelkich starań, aby w różnych formach kontynuować nauczanie na odległość. W obecnej sytuacji Państwa rola – rodziców, którzy wspierają swoje dzieci w uczeniu się w domu – nabiera nowego znaczenia.
Komunikat - organizacja nauczania zdalnego
Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.
Informowanie o wynikach rekrutacji do kl. I
Szanowni Państwo
W związku z epidemią koronawirusa i koniecznością ograniczenia wszelkich kontaktów o wynikach rekrutacji do klasy pierwszej zostaniecie Państwo powiadomieni telefonicznie.
Uwaga, komunikat!
Ze względu na rozwijającą się epidemię koronawirusa dyrektor szkoły wprowadza bezwzględny zakaz watępu na teren szkoły oraz na boisko Orlik wszystkim osobom, które nie są pracownikami szkoły.
Nauka własna uczniów - kontakt z nauczycielem
W serwisie Strefa Nauki zamieszczone zostały adresy mailowe nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów. Adres widoczny jest na każdej stronie związanej z określonym przedmiotem nauczania. Opublikowane adresy będą wykorzystywane do kontaktu z uczniami i rodzicami we wszelkich sprawach związanych z organizacja nauki własnej uczniów.
Dzieci uczą rodziców
Szanowni Państwo. Wiele wskazuje na to, że szkoły pozostaną zamknięte przez okres dłuższy niż dwa tygodnie. Dlatego też chcąc wesprzeć Państwa w tym trudnym okresie, Centrum Rozwoju Lokalnego udostępnia film z 10 poradami psychologa dotyczącymi wychowania dzieci. Wskazówek udziela psycholog mgr Beata Liwowska.