Karta zgłoszenia dziecka do Szkoły Podstawowej nr 2 w roku szk. 2019/2020
· dodano dnia: 04.03.2019   liczba pobrań: 796
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej 2018/2019
· dodano dnia: 11.09.2018   liczba pobrań: 1270
Zarządzenie Burmistrza Przemkowa w sprawie rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej
· dodano dnia: 08.03.2018   liczba pobrań: 625
Program profilaktyczno-wychowawczy
· dodano dnia: 02.11.2017   liczba pobrań: 440
Zgoda na dyskotekę
· dodano dnia: 30.09.2013   liczba pobrań: 953